3.4 การเลือกซื้อเตรื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

เมนบอร์ด (mainboard) หรืออาจเรียกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือไมโบ(motherboard: mobo) เป็นแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะประไปด้วยช่องติดตั้งซีพียู ไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำสายสัญญาณและบัสต่างๆขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ และพอร์ตต่ออุปกรณ์รอบข้าง เช่น เมาส์ และ คีบอร์ดส่วนประกอบที่สำคัญบนเมนบอร์ดแสดง

โดยทั่วไปการระบุคุณลักษณะของเมนบอร์ดในชุดคอมพิวเตอร์สำเร็จ อาจระบุเฉาพะชนิดหรือจำนวนของพอร์ตและสล็อต PCI

ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเมนบอร์ดเท่านั้น

 ตัวอย่างชนิดของพอร์ตและสล็อตที่ระบุในแผ่นพับ ชุดคอมพิวเตอร์สำเร็จ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนเมนบอร์ด หรือต้องการซื้อเมนบอร์ดเพื่อนำมาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อเมนบอร์ด เช่น ซ็อกเก็ตซีพียู ฟรอนต์ไซด์บัส สล็อตหน่วยความจำ ช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆหรือสล็อต ขั้วต่อและรูปแบบหรือฟอร์มแฟกเตอร์ ตัวอย่างรายละเอียดเมนบอร์ดที่ระบุขายในเว็บไซด์

พอร์ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกแบบต่างๆ

 

ตาราง ตัวอย่างพอร์ต

พอร์ต

รายละเอียด

พอร์ตยูเอสบี(Universal Serial Bus: USB) 

 

พอร์ตอนุกรมชนิดใหม่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่าพอร์ตอนุกรม และพอร์ตขนาน มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมโดยทั่วไปมักจะมี 2พอร์ต หรืออาจมากกว่า
พอร์ตไฟร์ไวร์(Fire Wire)  พอร์ตที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น กล้องวีดิทัศน์และฮาร์ดดิสก์ พอร์ตไฟร์ไวร์มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 400 Mbpsหรือ 800 Mbpa 

 

 

 

ตาราง ตัวอย่างขั้วต่อ

ขั้วต่อ

รายละเอียด

อีไอดีอี(Enhanced IDE: EIDE)  ใช้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ที่มีลักษณะของการส่งข้อมูลเป็นแบบขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

ซีเรียลเอทีเอหรือ ซาต้า(serial ATA : SATA) ใช้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ หรือดีวีดีไดร์ฟที่มีลักษณะของการส่งข้อมูลเป็นแบบอนุกรม มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าแบบ EIDE

 แรม ในการเลือกซื้อแรมเพื่อนำมาใช้งานกับพีซี มักจะเป็นแรมชนิดดีดีอาร์เอสดีแรม(Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM : DDR SDRAM) ซึ่งจะต้องพิจารณาประเภทของแรมให้ตรงกับสล็อตหน่วยความจำบนเมนบอร์ด และสิ่งที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปควรให้ความสำคัญในลำดับต่อมาคือ ขนาดความจุ และความเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย ตัวอย่างการระบุคุณลักษณะของแรมดังรูปที่ 3.15

Elixir 512 MB PC3200 DDRSDRAM

รูปที่ 3.15 ตัวอย่างการระบุคุณลักษณะของแรมปัจจัยการพิจารณาเลือกซื้อแรม

1.)           ประเภทของแรม ต้องพิจารณาเลือกซื้อให้ตรงกับสล็อตหน่วยความจำบนเมนบอร์ด แรมที่ใช้พีซี เช่น DDR, DDR2และ DDR3 โดยแรมแต่ละชนิดจะมีตำแหน่งรอยบากที่แตกต่างกันดังรูปที่ 3.16 เพื่อให้สามารถเสียบแรมบนสล็อตได้ถูกต้อง

2.)           ความจุ ปัจจุบันแรมมีให้เลือกตั้งแต่ความจุ 256 MB ขึ้นไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านกราฟิกหรือ มัลติมิเดียระดับสูง จะใช้แรมที่มีความจุสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับเครื่ององคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมักจะติดตั้งแรมความจุ 1 GB ขึ้นไป

บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์จะมีสล็อตสำหรับติดตั้งแรมมากกว่า 1 ช่อง ผู้ใช้สามารถติดตั้งแรมได้หลายตัว แต่ต้องเป็นชนิดเดียวกัน ตามที่สล็อตติดตั้งจะมีให้ โดยความจุแรมของพีซีจะเท่ากับผลรวมจากความจุของแรมทั้งหมด ตัวอย่างติดตั้งแรมบนเมนบอร์ด

ความเร็วของแรม ความเร็วของแรม หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ภายในหนึ่งวินาที โดยมีหน่วยวัดเป็น เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เช่นDDR3 มีความเร็ว 1,333 MHz เป็นต้น ผู้ใช้งานต้องเลือกความเร็วของแรมให้สอดคล้องกับความเร็วของเมนบอร์ดด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบบัสบนเมนบอร์ด(FSB) ทำงานด้วยความเร็ว 1,066 MHz แต่นำแรมที่มีความเร็ว 1,333 MHz มาใช้งานจะไม่สามารถทำงานที่ความเร็ว 1,333 MHz ได้  ตัวอย่างของระบบบัสบนเมนบอร์ดกับแรมเปรียบได้กับการที่รถวิ่งบนถนนเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

ในบางครั้งอาจใช้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลในการจำแนกรุ่นของแรม เช่น PC2-5400 คือ แรมชนิด DDR2-667 ที่มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลประมาณ 5,400 MB/s หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่จะรับส่งได้ภายในหนึ่งวินาที (คำนวณจาก 667MHz x 8 ไบต์)

                สำหรับการเลือกแรมที่ใช้กีบพีซีเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน อาจใช้หลักการพิจารณาดังตาราง

ตารางที่ 3.5 การเลือกความจุของแรมให้ตรงเหมาะสมกับงาน
งาน ความจุของแรม
งานเอกสาร หรืองานในสำนักงาน อย่างต่ำ 1 GB
งานกราฟิก อย่างต่ำ 2 GB
การออกแบบที่ต้องแสดงผลเป็น 3 มิติ อย่างต่ำ 4 GB

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s